Skive Kunstforening

Skive Kunstforening

Konstituering

NyhederPosted by Margit Gade Fri, April 10, 2015 11:14:38

Bestyrelsen har konstitueret sig:

Formand: Margit Gade

Næstformand: Kurt Poulsen

Kasserer: Torben Andersen

Sekretær: Hanne Sønder

Bestyrelsens øvrige medlemmer:
Kaj Fjendbo,
Mads Haahr Callesen,
Helle Norup
Suppleant Betty Lund Jensen.

Desuden har vi fordelt ansvarsområder og nedsat udvalg til at varetage særlige opgaver:

Hanne: Dagsorden, referat, mailboks, arkiv
Margit: Blog og nyhedsbreve
Torben: Medlemskartotek, medlemskort og velkomstbreve
Helle og Betty: Tovholder på arrangementer
Mads, Kurt og Margit: Blad (i samarbejde med Lotte Norup og Mette Dyrberg)
Kaj: Åbenhed mod nye medlemmer og kunstinteressenter
Torben: Distribution af blade
Kurt: Bestyrelsens repræsentant i rejsegruppen
Mette og Else Marie: Kontakt til teaterkredsen