Skive Kunstforening

Skive Kunstforening

HUSK generalforsamlingen torsd. 9./2. 19.00

NyhederPosted by Kurt Poulsen Mon, February 06, 2017 22:26:37

Afholdes i SparNords mødelokale Adelgade 8, 7800 Skive
INDGANG FRA P-PLADSEN BAG BYGNINGEN via Asylgade eller Frederiksgade
Dørene åbnes kl. 18

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Om museets renovering og udvidelse
5. Aflæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab
6. Orientering om budget for det indeværende kalenderår
7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år (2018)
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
10. Valg af revisor samt revisorsuppleant
11. Eventuelt
12. Udlodning af kunstgaver
13. Auktion over maleriet ”PARK” af Henrik Scheel Andersen