Skive Kunstforening

Skive Kunstforening

Ordinær Generalforsamling 2019

NyhederPosted by Kurt Poulsen Sun, February 03, 2019 18:40:59
Finder sted 21. februar kl. 19.00 på Skive Gymnasium, Egerisvej 180, 7800 Skive.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden 8 dage før generalforsamlingen dvs. (13. februar)

Dørene er åbne fra kl. 18 for betaling af kontingent indtil 18.45, så har du ikke betalt dit kontingent inden bedes du komme i god tid!

Der vil blive udleveret medlemskort til de medlemmer der senest en uge før generalforsamlingen har betalt sit kontingent. De øvrige vil blive eftersendt!

Dagsorden iht. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Præsentation af ny museumschef, Inge Kjær Kristensen
5. Aflæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab
6. Orientering om budget for det indeværende kalenderår
7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år (2019)
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
10. Valg af revisor samt revisorsuppleant
11. Eventuelt
12. Udlodning af kunstgaver

Desuden vil Museumschef Inge Kjær Kristensen give en orientering om Skive Museum.

Herunder et foto fra sidste års generalforsamling, som foregik hos SparNord, hvor der var et overordentligt flot fremmøde!